POWSTANIE PROJEKTU

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny wydało rekomendacje dla instruktorów metod rozpoznawania płodności w całym kraju. Podpisali je: Prof. dr hab. n. med. Michał Troszyński, Prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch- Gajzlerska, Prof. dr. hab. n. med. Bogdan Chazan, lek. Ewa Ślizień- Kuczapska, lek. Natalia Suszczewicz, Alicja Przywózka oraz Michał Walczewski (IFMSA).

25. listopada 2011 w Laskach, miało miejsce walne zebranie PSN NPR, na którym został ogłoszony projekt wprowadzenia zajęć z zakresu metod rozpoznawania płodności i zdrowia prokreacyjnego na uczelnie medyczne w kraju, którego koordynatorem została lek. Natalia Suszczewicz. Ze strony IFMSA studentka Alicja Przywózka, lokalny Koordynator Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej, zobowiązała się zachęcić studentów odpowiadających za edukację medyczną w oddziałach regionalnych IFMSA do organizacji warsztatów metod rozpoznawania płodności, które od strony merytorycznej koordynowaliby członkowie Oddziałów Regionalnych PSN NPR. Warsztaty miały być sposobem zainteresowania oraz zwrócenia uwagi studentów medycyny na istotę tematu płodności oraz zdrowia prokreacyjnego. Intencją organizatorów warsztatów było również utworzenie listy osób popierających wprowadzenie fakultetu MRP na danej uczelni medycznej w kraju.

FAKULTET MRP

POLECAMY