Fakultet MRP

Fakultet Metody Rozpoznawania Płodności ma na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi metodami planowania rodziny i rozpoznawania płodności wypracowanymi w różnych ośrodkach naukowych na świecie np. metody jednowskaźnikowe (Metoda Billingsów, Creighton Model System) wielowskaźnikowe (metoda profesora Rötzera, metoda angielska podwójnego –sprawdzenia). Zajęcia pozwalają studentom na samodzielne użytkowanie tych metod a jednocześnie informują o ich wysokiej przydatności w  diagnostyce lekarskiej cyklu miesiączkowego.  

CEL I OPIS PROJEKTU

POWSTANIE PROJEKTU

POSZCZEGÓLNE UNIWERSYTETY MEDYCZNE

FAKULTET MRP

POLECAMY