Organizacje

Główne organizacje, które prowadzą nauczanie metod rozpoznawania płodności:• Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR) - www.psnnpr.com.pl

• Liga Małżeństwo Małżeństwu – www.npr.pl

• Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera – www.iner.pl

• FertilityCare Centers of Poland- www.fccp.pl

• Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” – www.miloscodpowiedzialnosc.prv.pl

• Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa (TOR) – www.prolife.pl

POLECAMY