CEL I OPIS PROJEKTU

Celem nowej wspólnej inicjatywy PSN NPR, WNoZ WUM, Szpitala im. Św. Rodziny w Warszawie oraz IFMSA Poland było wprowadzenie fakultetu Metody Rozpoznawania Płodności na pozostałe uczelnie medyczne w kraju.

Fakultet MRP ma na celu przybliżenie studentom współczesnych metod rozpoznawania płodności wypracowanych w różnych ośrodkach naukowych na świecie, w oparciu o wskaźniki fizjologicznie występujące w cyklu miesięcznym kobiety, np. metod jednowskaźnikowych (Metoda Billingsów, Creighton Model System), wielowskaźnikowych (np. metoda angielska podwójnego–sprawdzenia, metoda profesora Rötzera).

Podstawowym celem spotkań jest zapoznanie kursantów z fizjologią cyklu kobiety i wskaźnikami płodności, nauka ich obserwacji oraz interpretacji kart cykli, zarówno tych o przebiegu typowym, jak i w sytuacjach szczególnych (np. laktacja, cykle po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej, w premenopauzie, w przypadku zaburzeń cyklu, czy diagnostyki przyczyn niepłodności).

Wiedza przekazana na zajęciach umożliwia studentom samodzielne stosowanie metod rozpoznawania płodności, jednocześnie informując o ich wysokiej przydatności w diagnostyce lekarskiej zaburzeń cyklu menstruacyjnego. Fakultet zawiera elementy promocji zdrowia prokreacyjnego szczególnie istotne w obecnej sytuacji zapaści demograficznej w krajach Europy.

Zajęcia mają formę zarówno seminariów, jak i ćwiczeń (rozwiązywanie kart obserwacji cyklu wg metody angielskiej) i są prowadzone przez ekspertów z wyżej wymienionych dziedzin tj. lekarzy, położne i instruktorów metod rozpoznawania płodności.

 

 

 

FAKULTET MRP

POLECAMY