PATRONI STRONY

Bogdan Chazan - profesor, specjalista w zakresie położnictwa i ginekologii; wieloletni Kierownik i Zastępca ds. Nauki w  Instytucie Matki i Dziecka; autor około 200 prac naukowych, oraz podręczników i monografii, promotor  przewodów doktorskich i opiekun habilitacji, organizator wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych; głównym obszarem jego naukowej działalności są zagadnienia zaburzeń przebiegu ciąży i rozwoju płodu;  pod kierownictwem Profesora - Klinika uzyskała wysoki poziom usług medycznych, była nagradzana kilkakrotnie w akcji „Rodzić po Ludzku; otrzymał m.in. odznaczenie „Parasol Szczęścia”; w latach 1998 – 2001  Krajowy  Konsultant w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii; przez okres sześciu lat Przewodniczący Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią; we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego od trzydziestu lat prowadzi wykłady dla lekarzy i położnych; aktywny Członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, od 1994 roku  Członek Rządowej Rady Ludnościowej; Przewodniczący Rady Międzynarodowej Organizacji Ginekologów Mater Care International, które m.in. wspomaga opiekę położniczą w Ghanie, Kenii oraz na Haiti. 

 

Gadzinowski Janusz, Profesor – Kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Były konsultant krajowy i obecny wojewódzki w dziedzinie neonatologii. Głównym nurtem zainteresowań Profesora Gadzinowskiego była i jest organizacja opieki okołoporodowej, co znajduje odzwierciedlenie w prowadzeniu dwóch ramowych programów europejskich: MOSAIC i EPICE, pulmonologia oraz wpływ stosowania metod wspomagania rozrodu na zdrowie noworodków i niemowląt.

 

 

Dorota Kornas-Biela - dr psychologii, doktor habilitowany pedagogiki, profesor nadzwyczajny Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; autorka książek: Wokół początku życia ludzkiego (III wyd. 2004), Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej (1996), Pedagogika Prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu (2009); Świadek Prawdy. Włodzimierz Fijałkowski (2013), redaktorka 5 książek, kilkuset publikacji naukowych i popularno-naukowych, licznych ekspertyz i recenzji; uczestnik ponad 200 kongresów i sympozjów, wielu konferencji prasowych, ponad 100 audycji radiowych i telewizyjnych; inicjator i prowadząca Sekcję Psychologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Międzywydziałowe Studium Rodziny w KUL; wykładowca upowszechniający wiedzę z zakresu psychologii prenatalnej i prokreacji, pedagogiki rodziny i zdrowia w wielu ośrodkach w Polsce; nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi za wybitną działalność na rzecz rozwoju rodziny (2010).

 

Stanisław Cebrat - Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Genomiki Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego; autor ponad 160 publikacji z dziedziny genetyki i ewolucji; populacji, głównie w anglojęzycznych, recenzowanych czasopismach naukowych; w swojej karierze naukowej pracował w kilku świetnych; światowych laboratoriach: Centrum Genetyki Molekularnej CNRS w Gif-sur-Yvette pod Paryżem, Medical School na Uniwersytecie w Teksasie, Uniwersytet Claude Bernard w Lyonie; od około 15 lat zajmuje się ewolucją genomów i populacji wspólnie z fizykami teoretykami z USA, Brazylii i Niemiec; od 1974 r. wykłada na uniwersytetach, prowadził i prowadzi wykłady akademickie z różnych działów genetyki molekularnej dla różnych kierunków studiów, w tym fizyków i matematyków

POLECAMY