Aktualności

WSPARCIE MERYTORYCZNE

 
    Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski    dr hab. prof. KUL Dorota Kornas-Biela  Prof. dr hab. Stanisław Cebrat