Metoda objawowa- termiczna wg, Roetzera

Zainteresowanie dr Josefa Rötzera metodą rozpoznawania płodności zawdzięczamy chyba przede wszystkim temu, że Bóg w krótkim czasie obdarował młodych małżonków – Margaret i Josefa – trójką potomstwa. W tym tempie nie było szans na poprzestanie na planowanej szóstce.

Pierwszym krokiem do zainteresowania objawami płodności było kupienie na wiosennych targach w Wiedniu 1951 r. polecanego dla kobiet termometru do mierzenia Porannej Temperatury Ciała. Mając silną motywację, Pani Rötzer nie tylko skrupulatnie przykładała się do pomiarów, ale zaczęła obserwować uważniej zmiany zachodzące w swoim organizmie. Dzięki temu szybko zauważyła pojawiającą się okresowo w okolicach skoku temperatury śluzową wydzielinę.

Na podstawie obserwacji żony oraz wyszukanych publikacji na ten temat w latach 1951-1952 dr Rötzer opracował pierwsze zasady swojej metody, a już w 1965 r. ukazał się jego pierwszy podręcznik dla małżonków „Liczba dzieci i miłość małżeńska. Wskazówki co do regulacji poczęć”.

Do 1968 r. zostały opracowane zasady cechujące bardzo wysoką skuteczność metody, która do dziś mieści się w granicach PI 0,1 do 0,9 przy współżyciu z wykorzystaniem okresu niepłodności względnej i PI 0,00 przy współżyciu wyłącznie w okresie niepłodności poowulacyjnej. Dr Rötzer uważany jest za twórcę pierwszej metody objawowo-termicznej, czyli dwuwskaźnikowej.

W 1986 r. został założony Instytut für Natürliche Empfängnisregelung - INER (Instytut Naturalnej Regulacji Poczęć prof. Josefa Rötzera). Zadaniem instytutu jest kształcenie nauczycieli metody, propagowanie metody, prowadzenie badań naukowych zmierzających do wynalezienia nowych lub udoskonalenia istniejących metod NPR, zbieranie materiałów i ich naukowa weryfikacja, wydawanie publikacji naukowych, itp. INER jest najprężniej działającym ośrodkiem tego typu na świecie. Posiada ogromną bazę danych w postaci wykresów obserwacji, liczącą kilkaset tysięcy wykresów. Początkowo działający wyłącznie na terenie krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Lichtenstein, Południowy Tyrol we Włoszech) obecnie posiada swoje filie w takich krajach jak Włochy, Chorwacja, czy Paragwaj, a od 1993 r. także w Polsce.

Dotychczas w języku polskim ukazały się podręczniki metody Rötzera „Sztuka planowania rodziny”, „Ja i mój cykl”, podręczniki dr Elżbiety Wójcik „Naturalne planowanie rodziny”, tzw. „Zeszyty naukowe INERu” i inne publikacje, których pełną ofertę można znaleźć w sklepiku na stronie www.iner.pl.

Metoda objawowo-termiczna wg dr Rötzera charakteryzuje się nie tylko koordynacją obserwacji dwóch wskaźników płodności (PTC i śluzu szyjkowego, a od jakiegoś czasu wprowadza się również porównawczo obserwację szyjki macicy), ale także wykorzystaniem kilku informacji w celu wyznaczenia okresu niepłodności przedowulacyjnej (względnej).

Koniec niepłodności względnej możemy wyznaczyć na podstawie tzw. „6 dni Rötzera”, zmodyfikowanej metody Döringa polegającej na odliczaniu (nie odejmowaniu) od najwcześniejszego skoku 7 lub 6 dni wstecz, reguły „najkrótszy cykl minus 20” czy wreszcie tzw. „ostatniego dnia suchego”. Dla każdego z tych wariantów metoda podaje inny wskaźnik PI, co do którego małżonkowie powinni być poinformowani podczas uczenia się metody. Wybór wariantu zależy od sytuacji życiowej małżonków, zaawansowania w stosowaniu metody, czy innych czynników. Metoda zatem pozostaje elastyczna, zostawiając ostateczną decyzję małżonkom.

Koordynacja objawu śluzu z PTC polega przede wszystkim na wyznaczaniu skoku temperatury dopiero po szczycie objawu śluzu, co nie we wszystkich metodach jest wymagane.

Metoda ma bardzo dobrze opracowane warianty dla sytuacji szczególnych jak po porodzie, po odstawieniu antykoncepcji hormonalnej, czy w okresie premenopauzalnym.

Podstawą skutecznego stosowania metody zarówno w przypadku odkładania poczęcia, czy też planowania, jest przejście dobrze prowadzonego kursu pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela. Odradzałabym samodzielną naukę wyłącznie w oparciu o dostępne publikacje. Informacje o czynnych instruktorach i nauczycielach oraz prowadzonych kursach można znaleźć na stronie INER.pl.

Dorota Hołubecka - żona i matka trójki dzieci. W 1995 r. ukończyła Studium Poradnictwa Rodzinnego przy Papieskim Fakultecie Teologicznym. Nauczycielka NPR według metody angielskiej, Kramarek i Roetzera.

POLECAMY