Metoda objawowo termiczna polska

Metoda objawowo-termiczna polska według T. Kramarek

Pracami nad tą metodą oraz badaniem jej skuteczności zajmowała się i dalej je prowadzi Teresa Kramarek – polski lekarz ginekolog- położnik. Metodę obecnie rozpowszechnia Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”.

Zasady tej metody wykorzystują pomiary temperatury (PTC), obserwacje objawu śluzowego oraz obliczenia. Samobadanie szyjki macicy jest dopuszczane, gdy istnieją ku temu wskazania. Jeśli jest możliwość wyznaczenia tylko jednego okresu niepłodności – po jajeczkowaniu, dr Kramarek nazywa wówczas tę metodę objawowo-termiczną ścisłą. Gdy można wyznaczyć obydwa okresy niepłodności – także ten przed jajeczkowaniem – będzie to metoda objawowo-termiczna poszerzona (zob. Rys. 3)

Wyznaczanie okresu niepłodności przed jajeczkowaniem

Do tego celu wymagana jest obserwacja 6-12 cykli, w których ustala się: długość najkrótszego cyklu oraz długość najkrótszej fazy niższej temperatury. Ponadto należy obserwować w cyklu objaw śluzowy.

Metoda ta nie przewiduje wyznaczania okresu niepłodności przed jajeczkowaniem, gdy:

  • kobieta nie zna swego typu cyklu miesiączkowego,
  • nie obliczała długości swoich 6-12 cykli,
  • nie potrafi obserwować objawu śluzowego,
  • ma bardzo krótkie cykle,
  • ma długie krwawienie miesiączkowe,
  •  po cyklu z temperaturą jednofazową,
  • po cyklu z temperaturą dwufazową, ale przedłużonym.
  •  

Wyznaczanie początku i końca okresu płodności

  • Okres płodności rozpoczyna się następnego dnia po okresie niepłodności przed jajeczkowaniem – w metodzie objawowo-termicznej poszerzonej, zaś w metodzie objawowo-termicznej ścisłej – w pierwszym dniu cyklu.
  • Okres płodności kończy się trzeciego dnia fazy temperatury wyższej po szczycie objawu śluzu (podobnie jak w metodzie Rötzera i Kippleyów).

Wyznaczanie początku okresu niepłodności po jajeczkowaniu (tutaj są różnice z poprzednimi metodami)

Okres niepłodności po jajeczkowaniu zaczyna się czwartego dnia fazy temperatury wyższej (wyższej niż w sześciu dniach poprzedzających skok temperatury) i co najmniej 3 dni po szczycie objawu śluzu. Trwa do dnia poprzedzającego następną miesiączkę.

Więcej informacji nt. metody polskiej można uzyskać na stronie: www.mio.org.pl

POLECAMY