Ulotki preparatów

Ulotki preparatów hormonalnych

Obowiązkiem producentów jest poinformowanie użytkowników o niekorzystnych następstwachi mechanizmie działania środków farmaceutycznych. Jest to bezwzględnie koniecznie w przypadkach tych preparatów, których stosowanie łączyć się może z poważnymi objawami ubocznymi i dylematami moralnymi.

Nie wszystkie ulotki farmaceutyczne znajdujące się w opakowaniach tabletek antykoncepcyjnych zawierają pełną informację dotyczącą ich mechanizmu działania. Często pojawiającą się informacją jest samo ogólne stwierdzenie , iż „działają antykoncepcyjne” (Gravistat, Microgynon 21, Yasmine). Autorzy rzadko piszą o wpływie pigułek na śluzówkę macicy, poprzestając jedynie na enigmatycznym stwierdzeniu zmniejszenia intensywności "krwawienia odpowiadającemu menstruacji" (Logest, Jeanine, Diane). Użytkowniczki nie mające dostępu do innych opracowań, jak i farmaceuta korzystający wyłącznie z tych ulotek podczas rozmowy z pacjentką, mogą bagatelizować problem mechanizmu działania, nie znając szczegółów.

 

POLECAMY