Życie i Płodność 1/2012

Kwartalnik interdyscyplinarny „Życie i płodność” nr 1/2012

Spis treści

  1. Iwona Kozikowska - Czy Twoje dziecko jest bezpieczne? Rola łożyska i wpływ metali ciężkich na rozwój płodu ludzkiego
  2. Natalia Suszczewicz, Ewa Ślizień-Kuczapska - Antykoncepcja hormonalna – dlaczego „nie”? Medyczny punkt widzenia
  3. Ks. Włodzimierz Wieczorek, Ewelina Galant - Biomedyczne i psychospołecznie konsekwencje antykoncepcji
  4. Magdalena Szymańska - Informowanie pacjentki o niepowodzeniu położniczym – badanie lekarzy
  5. Grażyna Bączek, Ewa Dmoch-Gajzlerska - Rola położnej w nauczaniu metod rozpoznawania płodności a system kształcenia położnej
  6. Anna Lasocka, Iwona Rawicka - Zaburzenia odżywiania a płodność kobiety
  7. Ks. Tadeusz Biesaga SDB - Prawo do życia a inne uprawnienia
  8. Mateusz Gonet - Refleksja etyczna nad pozyskiwaniem organów do transplantacji
  9. Anna Dmowska, Marzena Samardakiewicz - Wybrane aspekty rozwoju dziecka w sytuacji choroby
  10. Kamil Pelczar - Status ludzkiego embrionu w prawodawstwie Wielkiej Brytanii

 

Zobacz cały numer:

Życie i Płodność 1/2012

 

Informujemy, że Fundacja „Życie i Płodność” z siedzibą w Krakowie, uchwałą Zgromadzenia członków Rady Fundatorów została zamknięta w dniu 31.08.2012r. i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20.09.2012r.

Za zgodą redaktor naczelnej dr n. med. Iwony Rawickiej zamieszczone artykuły w Kwartalniku Życie i Płodność zostały odzyskane w formacie pdf i zostaną opublikowane na nowej stronie internetowej pod adresem: www.oplodnosci.pl.

Umieszczona na końcu kwartalników informacja o możliwości przekazania darowizny na rzecz działalności Fundacji „Życie i Płodność” jest nieaktualna.

Iwona Rawicka
redaktor naczelna
Kwartalnika Życie i Płodność

 

POLECAMY