Życie i Płodność 3/2011

Kwartalnik interdyscyplinarny „Życie i płodność” nr 3/2011

Spis treści

  1. Błażej Kmieciak - Wyrok w sprawie R.R. przeciwko Polsce – aspekty prawne, etyczne i społeczne
  2. Iwona Rawicka, Iwona Gnoińska-Kobierecka - Zagadnienia niepłodności – spojrzenie katolickie
  3. Ks. Janusz Królikowski - Niedoceniane aspekty nauczania Pawła VI w encyklice Humanae Vitae
  4. Urszula Dudziak, Anna Dudziak-Kaczyńska - Przekazywanie wiedzy na temat rozpoznawania płodności w świetle doświadczeń z Polski
  5. Katarzyna Marcinkowska - Seksualność małżeńska – o miłości osób w optyce personalistycznej
  6. Beata Pietrzak - Rodzina i szkoła wobec wychowania seksualnego
  7. Natalia Ejtminowicz - Etyczna ocena NaProTechnology na tle sztucznych technik prokreacyjnych

 

Zobacz cały numer:

Życie i Płodność 3/2011

 

Informujemy, że Fundacja „Życie i Płodność” z siedzibą w Krakowie, uchwałą Zgromadzenia członków Rady Fundatorów została zamknięta w dniu 31.08.2012r. i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20.09.2012r.

Za zgodą redaktor naczelnej dr n. med. Iwony Rawickiej zamieszczone artykuły w Kwartalniku Życie i Płodność zostały odzyskane w formacie pdf i zostaną opublikowane na nowej stronie internetowej pod adresem: www.oplodnosci.pl.

Umieszczona na końcu kwartalników informacja o możliwości przekazania darowizny na rzecz działalności Fundacji „Życie i Płodność” jest nieaktualna.

Iwona Rawicka
redaktor naczelna
Kwartalnika Życie i Płodność

 

POLECAMY