Życie i Płodność 1/2010

Kwartalnik interdyscyplinarny „Życie i płodność” nr 1/2010

Spis treści 

  1. Od wydawcy
  2. Franciszek Adamski - Rodzina między naturą a kulturą
  3. Ks. Janusz Królikowski - Rodzina zaatakowana. Nowożytne próby zreformowania tradycyjnej rodziny (cz. I)
  4. Marek Kopacz, Barbara Woźniak - Małżeństwo, rodzina i rodzicielstwo we współczesnym społeczeństwie polskim – między tradycyjnymi wartościami a nowoczesnością
  5. Anna Surówka - Nasciturus jako podmiot konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia
  6. Mariusz Żelichowski - Pochowanie dzieci martwo urodzonych – aspekt prawny
  7. Agnieszka Hennel-Brzozowska - Psychologiczna analiza sytuacji lekarza komunikującego pacjentce niekorzystne wyniki badań prenatalnych
  8. Krystyna Stopa - Humanizacja medycyny w świetle nauczania Jana Pawła II i Karty Pracowników Służby Zdrowia
  9. Urszula Dudziak - Normatywna ochrona rodzicielstwa i jej dezakceptacja wśród młodzieży – wyzwaniem dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny

 

Zobacz cały numer:

Życie i Płodność 1/2010

 

Informujemy, że Fundacja „Życie i Płodność” z siedzibą w Krakowie, uchwałą Zgromadzenia członków Rady Fundatorów została zamknięta w dniu 31.08.2012r. i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20.09.2012r.

Za zgodą redaktor naczelnej dr n. med. Iwony Rawickiej zamieszczone artykuły w Kwartalniku Życie i Płodność zostały odzyskane w formacie pdf i zostaną opublikowane na nowej stronie internetowej pod adresem: www.oplodnosci.pl.

Umieszczona na końcu kwartalników informacja o możliwości przekazania darowizny na rzecz działalności Fundacji „Życie i Płodność” jest nieaktualna.

Iwona Rawicka
redaktor naczelna
Kwartalnika Życie i Płodność

POLECAMY