Życie i Płodność 4/2008

Kwartalnik interdyscyplinarny „Życie i płodność” nr 4/2008

Spis treści

 1. Grzegorz Hołub - Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu
 2. Marian Stanisław Gabryś - Postępowanie medyczne przy zagrożeniu urodzeniem dziecka na granicy zdolności do życia pozamacicznego (23-26 tydzień ciąży)
 3. Maria Respondek-Liberska - Rola prenatalnego badania kardiologicznego w opiece perinatalnej 
 4. Andrzej Wiśniewski - Na przykładzie zespołu Turnera niektóre problemy opieki medycznej nad rodziną z dzieckiem chorym przed urodzeniem
 5. Mieczysław Chruściel - Zagrożenia dziecka poczętego: narkotyki, alkohol, tytoń
 6. Opisy przypadków Dariusz Żebiełowicz, Ryszard Czajka, Beata Łoniewska - Przedwczesne pęknięcie błon płodowych PPROM (preterm premature rupture of membranes)
 7. Leszek Bosek - Prawne problemy diagnostyki prenatalnej (granice odpowiedzialności cywilnej)
 8. Tadeusz Biesaga SDB - Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna
 9. Izabela Barton-Smoczyńska - Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej
 10. Aleksandra Barczak - Przegrane narodziny – czyli rzecz o poronieniach
 11. Andrzej Muszala - Dziecko chore jako szansa duchowego rozwoju dla rodziny i otoczenia
 12. Anna Dmowska - Problem planowania poczęć we współczesnej nauce II
 13. Krystyna i Maciek Miśkiewicz - Świadectwo rodziców
 14. NaProTechnology zaczyna się w Polsce

 

Zobacz cały numer:

Życie i Płodność 4/2008

 

Informujemy, że Fundacja „Życie i Płodność” z siedzibą w Krakowie, uchwałą Zgromadzenia członków Rady Fundatorów została zamknięta w dniu 31.08.2012r. i wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego dnia 20.09.2012r.

Za zgodą redaktor naczelnej dr n. med. Iwony Rawickiej zamieszczone artykuły w Kwartalniku Życie i Płodność zostały odzyskane w formacie pdf i zostaną opublikowane na nowej stronie internetowej pod adresem: www.oplodnosci.pl.

Umieszczona na końcu kwartalników informacja o możliwości przekazania darowizny na rzecz działalności Fundacji „Życie i Płodność” jest nieaktualna.

Iwona Rawicka
redaktor naczelna
Kwartalnika Życie i Płodność

POLECAMY