Creighton Model FertilityCare System

CREIGHTON MODEL SYSTEM


W latach 70-tych prof. Thomas Hilgers przeprowadził z gronem współpracowników szereg badań nad metodami obserwacji cyklu menstruacyjnego i rozpoznawania płodności, w tym szczególną uwagę poświęcił metodzie owulacji Billingsa. Wypracował on nową metodę- Creighton Model FertilityCare™ System (CrMS), wystandaryzowaną modyfikację metody rozpoznawania płodności Billingsa. CrMS stał się pierwszym systemem, który łączy obserwacje - język zdrowia kobiety, z postępowaniem lekarskim. System ten nie jest w żaden sposób naturalną antykoncepcją. Stanowi on w pełni tego słowa znaczeniu metodę rozpoznawania płodności, która może być używana zarówno do starania się o poczęcie jak i do odkładania poczęcia w czasie. Ponadto, system ten stanowi cenne źródło informacji dotyczącej całościowego wymiaru zdrowia prokreacyjnego. Korzyścią dla kobiet jest to, że mogą one w tym systemie obserwacji monitorować swoje zdrowie rozrodcze i ginekologiczne. Jest to więc system, który łączy w sobie opiekę oraz kompleksową ochronę i troskę o zdrowie. Instruktorzy CrMS stanowią wykwalifikowany pomocniczy personel medyczny, zaś specjalnie wyszkoleni lekarze zostali przygotowani, by w swoją praktykę lekarską włączyć CrMS. Nauka tej metody dla kobiet, czy par pacjentów odbywa się podczas 8 spotkań w pierwszym roku stosowania metody. Para, czy kobieta obserwująca się, pozostaje w kontakcie oraz pod opieką swojego instruktora przez lata, w każdej sytuacji zmiany sytuacji rozrodczej lub intencji stosowania systemu (laktacja, ciąża, odkładanie poczęcia, staranie się o poczęcie) może ponownie udać się na konsultację1.


SZTUKA OBSERWACJI CYKLU

CrMS polega na wystandaryzowanych obserwacjach i zapisach na karcie wskaźników biologicznych, które są kluczowe dla zdrowia i płodności kobiety. Owe biowskaźniki są wyznacznikami występowania faz płodnych i niepłodnych. Mogą one również sygnalizować nieprawidłowości występujące w zdrowiu kobiety.

Omawiany system obserwacji cyklu opiera się na wnikliwej obserwacji wskaźników cyklu menstruacyjnego, w tym:(1) obserwacji wzoru krwawienia menstruacyjnego;
(2) obserwacji nietypowych krwawień i ich charakteru;
(3) obserwacji i charakterystyki różnych wydzielin;
(4) obserwacji czasu trwania i wartości poszczególnych faz cyklu;
(5) obserwacji zmodyfikowanego indeks śluzu szyjkowego,
i innych.

Dzięki szczegółowym obserwacjom kobiety mają możliwość precyzyjnego zrozumienia przebiegu cyklu, a z pomocą odpowiednio przeszkolonego instruktora CrMS, kobiety uzyskują interpretację i są skierowywane na diagnostykę w odniesieniu do możliwych nieprawidłowości, które łatwo zidentyfikować na karcie obserwacji. CrMS stanowi więc podstawę dla nowej dyscypliny nauki - NaProTECHNOLOGY. Dzięki temu po raz pierwszy w leczeniu zaburzeń w zakresie układu rozrodczego można wprowadzić diagnostykę i leczenie celowane z niezwykłą precyzją. Na podstawie karty obserwacji kobiety lekarz może dostosowywać diagnostykę i leczenie do przebiegu jej cykli oraz monitorować efekty terapii. Model Creighton cenny jest więc na różnych etapach życia kobiety, w każdej sytuacji, w której się ona znajduje, niezależnie czy jest osobą samotną, czy w związku. System obserwacji może bowiem posłużyć do monitorowania zdrowia w cyklach o regularnej jak i nieregularnej długości, w sytuacji problemów hormonalnych czy w okresie karmienia piersią, a nawet w okresie premenopauzy2.


STATYSTYKI DOTYCZĄCE SAMOOBSERWACJI

Z badań wynika, że jeżeli para małżeńska zamierza odłożyć poczęcie, skuteczność metody CrMS wynosi 99,5 proc., natomiast uwzględniając błędy w użytkowaniu, skuteczność praktyczna to 96,8 procent3. Jeśli para o niezaburzonym stanie płodności stosuje model Creighton w celu starania się o poczęcie, dochodzi do ciąż aż u 76 proc. starających się już w pierwszym cyklu, a w pierwszych sześciu cyklach 98 proc. zachodzi w ciążę. Sama znajomość swojego cyklu wystarczy do zaplanowania ciąży, jeśli ktoś nie ma większych problemów z płodnością. Natomiast dla par, które mają problemy zdrowia prokreacyjnego, system modelu Creighton daje więcej danych - dzięki większej ilości biowskaźników, które określają różne czynniki mające wpływ na płodność. Wstępna analiza cykli odbywa się zazwyczaj po ok. 3 cyklach obserwacji. Stosując tylko samą obserwację modelu Creighton, można pomóc ok. 20 proc. par4.

Więcej informacji nt. Modelu Creighton można uzyskać na stronie: www.creightonmodelsystem.pl.

1. Hilgers T.W., Daily K.D., Hilgers S. K., Prebil A. M. The Creighton Model FertilityCare System Book I: Basic Teaching Skills, sec. edition, PPVI Institute, Omaha, Nebraska, 2002.
2. Hilgers T.W. An Introductory Booklet for New Users 5th edition, PPVI Institute, Omaha, Nebraska, 2001.
3. Hilgers T.W., Stanford J.B. Creighton Model NaProEducation Technology for Avoiding Pregnancy: Use Effectiveness, Journal of Reproductive Medicine 1998;43:495-502.
4. Hilgers T. W. The Medical and Surgical Practice of NaProTechnology; PPVI Institute; Omaha, Nebraska; 2004; 19;251-257.

POLECAMY