NaProTechnology

NaProTECHNOLOGY™ to nowa gałąź w medycynie prokreacyjnej. Jej założycielem jest prof. Thomas Hilgers, amerykański ginekolog- położnik, wykładowca Creighton Medical University w Omaha w Stanach Zjednoczonych, założyciel Pope Paul VI Institute w Omaha, autor licznych publikacji i prac naukowych. NaProTechnology  to protokoły diagnostyki oraz terapii lekarskiej, której celem jest monitorowanie, utrzymanie i ocena zdrowia pacjentki, a także w przypadku zaburzeń zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego – adekwatne leczenie. W NaProTechnology wykorzystuje się wszystkie znane i dostępne we współczesnej medycynie metody leczenia farmakologicznego i chirurgicznego, które w pełni współpracują z układem rozrodczym kobiety1. Jest to tym samym nowe, choć klasyczne spojrzenie na pacjenta, gdzie dostrzega się objawy, przeprowadza dokładną diagnostykę i podejmuje leczenie. NaProTechnology jest przeciwieństwem obecnego trendu w ginekologii-omijania etapów diagnostyki poprzez szybkie wprowadzanie antykoncepcji, jako sposobu na usunięcie uciążliwych dolegliwości, bez znajomości ich przyczyn; czy też wprowadzanie procedur sztucznego zapłodnienia, np. in vitro, bez dokładnej weryfikacji pochodzenia zaburzeń z płodnością.

DIAGNOSTYKA i LECZENIE

W procesie diagnostyki NaProTechnology wykorzystuje dokładny zapis cyklu kobiety, który odwzorowany jest w karcie obserwacji w oparciu o metodę Creighton Model FertilityCare System. Formuła ta dostarcza bardzo dużą ilość istotnych informacji o procesach hormonalnych, jakie zachodzą w każdym cyklu, przy jednocześnie relatywnie prostym sposobie prowadzenia obserwacji, stanowić więc może dużą pomoc przy leczeniu.
NaProTechnology jest dziedziną, w ramach której leczy się takie problemy jak: 

 • niepłodność;

 • bolesne miesiączki;

 • zespół napięcia przedmiesiączkowego;

 • problemy hormonalne;

 • nieregularne/nieprawidłowe krwawienia;

 • torbiele jajników;

 • poronienia nawykowe;

 • depresję poporodową;

 • przewlekłą wydzielinę dróg rodnych kobiety;

 • inne zaburzenia zdrowia ginekologicznego i prokreacyjnego.

W ramach diagnostyki oferującej bardzo dokładnie określenie stopnia zaburzenia zdrowia prokreacyjnego, możliwe jest określenie przyczyny problemu z płodnością a w konsekwencji podjęcie właściwego leczenia.

Program postępowania podzielony jest na 3 etapy:

 1. nauka Creighton Model System;

 2. dokładna diagnostyka;

 3. leczenie (u kobiety - utrzymanie prawidłowych cykli, u mężczyzny – poprawa parametrów nasienia).

Na przykład w okresie okołoowulacyjnym, który może występować w różnych dniach cyklu, pewne objawy, bolesność przy badaniu mogą być stanem fizjologicznym, nie wymagającym żadnego leczenia, również zgłaszane przez wiele pacjentek upławy i dyskomfort w okolicy narządów płciowych zewnętrznych nie zawsze są objawem chorobowym.

Badania dodatkowe takie jak ultrasonografia i badania hormonalne dla uzyskania miarodajnych wartości powinny być przeprowadzone zgodnie z fizjologią danej kobiety, a nie w sposób schematyczny, bo tak wykonane mogą prowadzić do fałszywych wniosków. Prowadzenie obserwacji w sposób ciągły umożliwia również monitorowanie leczenia.

Zgodnie ze schematem proponowanym przez NaProTechnology etap diagnostyki obejmuje m.in. szczegółową diagnostykę ultrasonograficzną; badania nasienia pobieranego w sposób bardziej naturalny od klasycznie proponowanego; profile hormonalne cyklu oraz diagnostykę zabiegową to znaczy np. selektywną histerosalpingografię, histeroskopię, laparoskopię "near-contact" i inne według wskazań. Szczególną uwagę zwraca wykorzystanie nowoczesnych technik leczenia chirurgicznego: technik laserowych; waporyzacji laserowej ognisk endometriozy; chirurgii rekonstrukcyjnej jajowodów; wykorzystanie technik chirurgicznych w leczeniu PCOS. Postępowanie chirurgiczne prowadzone jest w taki sposób, aby praktycznie wyeliminować możliwość powstania zrostów, jak i stosuje się leczenie wcześniej powstałych zrostów w następstwie przebytych interwencji chirurgicznych6

W efekcie prowadzenia szczegółowej obserwacji cyklu, a także przy pomocy dokładnej diagnostyki nierzadko okazuje się, że przyczyny problemów z płodnością mogą leżeć poza układem ginekologicznym pacjentki. W ramach leczenia podkreśla się również rolę stylu życia, diety, poziomu stresu, a także poważnie bierze się pod uwagę zaburzenia zdrowia w innych obszarach organizmu człowieka.

SKUTECZNOŚĆ

Skuteczność NaProTechnology została udowodniona klinicznie, a wyniki postępowania zostały opublikowane w międzynarodowych, rekomendowanych czasopismach specjalistycznych. Według badań opublikowanych w Journal of the American Board of Family Medicine w 2008 roku7 - skumulowane wyniki, wskaźnik ciąż po leczeniu z powodu niepłodności, NaProTECHNOLOGY, w przedziałach czasowych, przedstawia się w następujący sposób:

 1. do 12 miesięcy uzyskano 44% ciąż;

 2. do 24 miesięcy uzyskano 62% ciąż;

 3. w 48 miesięcy od rozpoczęcia leczenia 71%.

Badania opublikowane w The Medical &Surgical Practice of NaProTechnology Thomas W. Hilgers 2004 przedstawiają, iż leczenie zgodne z NaPRoTechnology, doprowadziło, w zależności od przyczyny niepłodności, do następującej ilości poczęć:

 1. kiedy przyczyną niepłodności był brak owulacji – uzyskano 81,8% poczęć;

 2. jeżeli przyczyną niepłodności był zespół policystycznych jajników – uzyskano 62,5%;

 3. jeżeli przyczyną niepłodności była endometrioza – uzyskano 56,7%;

 4. jeżeli przyczyną niepłodności była niedrożności jajowodów – uzyskano 38,4%.

W badaniu irlandzkiego konsultanta NaProTechnology: dr. Phila Boyle´a opublikowane w Journal of the American Board of Family Medicine 2008 na podstawie leczenia z powodu niepłodności, przeprowadzonego w latach 1998 -2002, w przypadku 1239 par małżeńskich, wśród których średni wiek kobiet to 35,8 lat, średnia długość trwania niepłodności to 5,6 roku, a 33% par wcześniej było leczonych ART (Artificial Reproductive Tchnology, czyli technik sztucznego rozrodu „in vitro”) - wskaźnik ciąż wyniósł 52%. Udało się pomóc około 30% par po niepowodzeniach ART.

PODSUMOWANIE

NaProTechnology to wiele metod skrupulatnej diagnostyki i zaawansowanych technik leczenia dające realne szanse naturalnego poczęcia w przypadku par borykających się z problemami z płodnością oraz utrzymania i przywrócenia zdrowia ginekologicznego w przypadku każdej innej sytuacji u kobiety w wieku prokreacyjnym. Jest to sposób postępowania medycznego ukierunkowany na utrzymanie w dobrym stanie zdrowia ginekologicznego samej kobiety, czy też pary małżeńskiej poprzez monitorowanie, wczesne rozpoznawanie zaburzeń i ich leczenie, stałą opiekę, edukację i zachęcanie do zachowań sprzyjających zdrowiu. Po kilku latach leczenia, rozwoju ośrodków, które leczą na zasadach NaProTechnology, rośnie liczba dzieci poczętych dzięki pomocy NaProTechnology, jak również liczba zadowolonych z tej formy leczenia kobiet.

Więcej informacji nt. NaProTechnology można znaleźć na stronie internetowej: www.naprotechnology.pl.

Literatura:

1 Hilgers T. W. The Medical and Surgical Practice of NaProTechnology; PPVI Institute; Omaha, Nebraska; 2004; 19;251-257.

2 Hilgers T.W., Daily K.D., Hilgers S. K., Prebil A. M. The Creighton Model FertilityCare System Book I: Basic Teaching Skills, sec. edition, PPVI Institute, Omaha, Nebraska, 2002.

3 Hilgers T.W. An Introductory Booklet for New Users 5th edition, PPVI Institute, Omaha, Nebraska, 2001.

4 Hilgers T.W., Stanford J.B. Creighton Model NaProEducation Technology for Avoiding Pregnancy: Use Effectiveness, Journal of Reproductive Medicine 1998;43:495-502.

5 Hilgers T. W. The Medical and Surgical Practice of NaProTechnology; PPVI Institute; Omaha, Nebraska; 2004; 19;251-257.

6 Hilgers T.W. Near Adhesion-Free Reconstructive Pelvic Surgery: Three Distinct Phases of Progress Over 23 Years. Journal of Gynecologic Surgery Vol. 26, No 1, 2010.

7 Stanford J.B., Parnell T.A., Boyle P.C. Outcomes from treatment of infertility with natural procreative technology in an Irish general practice. Journal of the American Board of Family Medicine 2008;21:375–384.

 

Źródło: Położna. Nauka i Praktyka Nr 4 (20) 2012 ISSN 1898-6862

POLECAMY