Leczenie niepłodności

Zjawisko ograniczonej płodności i niepłodności małżeńskiej nie jest zjawiskiem nowym, gdyż poddawanym systematycznym badaniom, objętym działaniami prewencyjnymi i terapeutycznymi a jednocześnie ciągle poszerzającym dane w statystykach co do jego rozległości. Zdefiniowanie niepłodności znajduje się również w obszarze dyskusji. Według klasycznej definicji medycznej za niepłodną uznaje się tę parę, u której nie doszło do poczęcia dziecka po roku współżycia bez stosowania środków ograniczających płodność. Stan ten określany jest jako sterilitas. Drugim terminem używanym z związku z niepłodnością jest infertilitas – co oznacza niemożność donoszenia ciąży do terminu umożliwiającego przeżycie dziecka.

Zwiększający się problem z płodnością u par w Polsce, jak również na świecie jest sygnałem potwierdzającym wzrost czynników oddziaływujących negatywnie na zdrowie populacji. Na przestrzeni lat publikuje się dane o nowych przyczynach niepłodności w założeniu, że ich identyfikacja będzie wspomagać jej zachowawcze leczenie. Oprócz tych endogennych o podłożu emocjonalno – psychicznym czy somatycznym rozpoznawane są nowe czynniki egzogenne odnoszące się do stylu życia, czyli roli diety, aktywności życiowej, środowiska etc.

Zagadnienie niepłodności z perspektywy interdyscyplinarnej jest zagadnieniem bardzo szerokim i złożonym. Powyższe stwierdzenie posiada swe uzasadnienie w tym, iż przyczyny niepłodności jako niemożności poczęcia i urodzenia zdrowego dziecka, sięgają wielu obszarów np. od medycznych po psychologiczne aż do zewnętrznych środowiskowych. W rzeczywistości nie są znane wszystkie przyczyny niepłodności. Jednakże za najistotniejsze uważa się:

- wczesny wiek inicjacji seksualnej (niedojrzałość immunologiczna a brak jej ochrony powoduje zagrożenie infekcjami i chorobami narządów rodnych oraz nieplanowane ciąże i aborcja a w konsekwencji problemy z płodnością)

-  zbyt długie odkładanie decyzji o rodzicielstwie

- zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową na skutek wielu zmian partnerów seksualnych

- czynniki endogenne - zaburzenia zdrowia prokreacyjnego kobiety i mężczyzny

- niekorzystne warunki środowiskowe – czynniki działające estrogennie

- sytuacje zwiększonego stresu zawodowego i społecznego

Warto zaznaczyć, iż diagnozowanie przyczyn niepłodności na etapie leczenia pary jest procesem trudnym i często długotrwałym. Dotyczy oceny czynników: żeńskiego, męskiego i małżeńskiego. Istotą procesu diagnostycznego jest poznanie źródła zaburzeń płodności - jako swego rodzaju biologicznej umiejętności zdrowej kobiety i zdrowego mężczyzny a precyzyjniej rzecz ujmując wspólnej dla męża i żony.  

Niebagatelne znaczenie ma partycypacja pary w tym procesie, gdyż ich świadoma współpraca zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnej diagnostyki a następnie wprowadzenie odpowiedniej procedury leczenia. Narzędziem, które wpisuje się w kanon tych działań jest karta obserwacji biomarkerów płodności w cyklu miesiączkowym kobiety. Prezentuje ona obraz wielu zjawisk i zaburzeń a także dostarcza dane niezbędne do kolejnych kroków procedury diagnostycznej. Między innymi wskazuje relację między zapisami wskaźników płodności a zmianami hormonalnymi zachodzącymi w organizmie kobiety. Tego rodzaju zapis co najmniej 3 cykli jest informacją, która leży u podstaw diagnostyki m.in. nawykowych poronień, zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS), zaburzeń hormonalnych, PCO i wielu innych przyczyn.

Leczenie przyczynowe i kompleksowe niepłodności przynależy NaProTECHNOLOGY® - dziedzinie medycyny, która opierając się na wnikliwej diagnostyce w oparciu o Creighton Model System szuka przyczyny, by wprowadzić leczenie odpowiednie dla danej pary. Korzysta w tym procesie z aktualnych osiągnięć naukowych, ciągle mając na uwadze informacje na temat zapisu cyklu kobiety i  wielopłaszczyznowy rozwój relacji pary. NaProTECHNOLOGY® w leczeniu schorzeń układu rozrodczego kobiety, w tym objawów niepłodności, posługuje się farmakologią, technikami chirurgicznymi i najnowszymi rozwiązaniami w ginekologii. Zajmuje swoje stanowisko również w optymalizacji płodności mężczyzn m.in. poprzez ocenę i wzmacnianie parametrów nasienia.

Wieloczynnikowość niepłodności będącej wyrazem zaburzeń i schorzeń jest jednocześnie generatorem stresu i kryzysu psycho – emocjonalnego dla pary, który prowadzi do formuły błędnego, zamkniętego koła zależnych od siebie negatywnych mechanizmów. Specjalistyczna oraz humanistyczna troska medyczna i pozamedyczna oparta na szacunku do ludzkiego życia jest warunkiem odzyskania wszelakiego dobrostanu, który jest komponentem sukcesu prokreacyjnego.  

POLECAMY