KURS DOSKONALĄCY Z METOD ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI DLA LEKARZY!

UWAGA LEKARZE!
 
ZAPRASZAMY NA KURS DOSKONALĄCY Z METOD ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI I ZDROWIA PROKREACYJNEGO!
 
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY.
CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO.
 
20 PKT EDUKACYJNYCH.

POLECAMY